...επειδή η εκπαίδευση ενος ηθοποιού δεν σταματά ποτέ.

φθινοπωρινό τρίμηνο

Το πρόγραμμα του φθινοπωρινού τριμήνου (28 Σεπτεμβρίου- 20 Δεκεμβρίου) καθώς επίσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τα δείτε πατώντας  εδώ 

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Κόστος Σπουδών

Οι γενικές πληροφορίες ισχύουν. Για ειδικές πληροφορίες για το online φθινοπωρινό τρίμηνο πατήστε εδώ 

Η εγγραφή κοστίζει 30 ευρώ και ισχύει για τρία συνεχόμενα τρίμηνα (χωρίς να υπολογίζεται το καλοκαιρινό σχολείο). Δεν καταβάλλεται η εγγραφή εφόσον κάποιος εγγραφεί την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος. Το κάθε μάθημα κοστίζει 6 ευρώ την ώρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των μαθημάτων σε δόσεις.
 
Αρ. Μαθημάτων Κόστος σε ΕΥΡΩ Αρ. Δόσεων * Κόστος σε ΕΥΡΩ
 
Ένα 144,00 Τρεις 48,00
Δύο 288,00 Τρείς 96,00
Τρία** 410,00 Τρείς 136,80
Έξι** 777,60 Τρείς 259,20
Εννέα** 1.106,60 Τρείς 367,20
 
  • *Η πρώτη δόση καταβάλλεται με τη δήλωση των μαθημάτων και οι υπόλοιπες, αυστηρά, την πρώτη κάθε μήνα.
  • **Στις αναγραφόμενες τιμές έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη έκπτωση. (βλ. Πλεονεκτήματα)

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.
Συνιστούμε στους σπουδαστές μας την προσεκτική επιλογή μαθημάτων διότι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται διακοπή ή αλλαγή μαθήματος.
 
Επιλογές και Πλεονεκτήματα

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, ισχύουν οι παρακάτω διευκολύνσεις (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
1 μάθημα : από 144€ πληρώνει 140€.
2 μαθήματα: από 288€ πληρώνει 280€.
3 μαθήματα : βλέπε ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 μαθήματα : από 547,20€ (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 520€
5 μαθήματα : από 684 € (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 650€
6 μαθήματα : βλέπε ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7 μαθήματα: από 907,2€ (ποσό με έκπτωση 10% ) πληρώνει 860€
8 μαθήματα : από 1036,8€ (ποσό με έκπτωση 10%) πληρώνει 970€
9 μαθήματα : βλέπε ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10 μαθήματα : από 1224€ (ποσό με έκπτωση 15%) πληρώνει 1100€

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.

Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να επιλέξει όσα μαθήματα θέλει (ένα ή περισσότερα). Εάν όμως κάποιος θέλει να έχει μια σφαιρική επαφή με το αντικείμενο των σπουδών του, προτείνουμε να ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 3 μαθήματα.
Συνιστούμε(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
1 μάθημα Υποκριτικής, 1 Φωνής και 1 Κίνησης

Πλεονεκτήματα: .
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Ένα επιπλέον μάθημα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές- Βοηθοί).
γ. Έκπτωση 5%. Αντί του συνολικού ποσου των 432 €, πληρώνει κανείς 410,4 €, σε τρεις ισόποσες δόσεις των 136,8 €.
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 410,4€ πληρώνει 400€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα πέντε μαθήματα.


ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 6 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
2 μαθήματα υποκριτικής, 1 κίνησης, 1 φωνής και 2 ελεύθερης επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Δύο επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 10%. Αντί του συνολικού ποσού των 864 € πληρώνει κανείς 777,6 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 259,2 €. Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 777,6€ πληρώνει 750€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα οκτώ μαθήματα.
________________________________________________________________________

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 9 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) : 4 μαθήματα Υποκριτικής, 2 Κίνησης, 2 Φωνής, 1 Ελεύθερης Επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Τρία επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 15%. Αντί του συνολικού ποσού των 1296 € πληρώνει κανείς 1.106,60 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 367,20 €. Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1101,6,6€ πληρώνει 1000€.

Η ιδια έκπτωση ισχύει και για περισσότερα από εννέα μαθήματα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ειδικότερα για το καλοκαιρινό σχολείο δε χρειάζεται εγγραφή στη σχολή.