...επειδή η εκπαίδευση ενος ηθοποιού δεν σταματά ποτέ.

καλοκαιρινό σχολείο

Το πρόγραμμα του καλοκαιρινού σχολείου (6 Ιουλίου - 27 Σεπτεμβρίου) καθώς επίσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τα δείτε πατώντας  εδώ .
 

κανονισμός λειτουργίας καλοκαιρινού σχολείου

 Δεν χρειάζεται εγγραφή στη σχολή για τα μαθήματα του καλοκαιρινού σχολείου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε  εδώ.

Κόστος Σπουδών

Οι γενικές πληροφορίες ισχύουν. Για ειδικές πληροφορίες για το online ανοιξιάτικο τρίμηνο πατήστε  εδώ.

Η εγγραφή κοστίζει 30 ευρώ και ισχύει για τρία συνεχόμενα τρίμηνα (χωρίς να υπολογίζεται το καλοκαιρινό σχολείο). Δεν καταβάλλεται η εγγραφή εφόσον κάποιος εγγραφεί την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος. Το κάθε μάθημα κοστίζει 6 ευρώ την ώρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των μαθημάτων σε δόσεις.
 
Αρ. Μαθημάτων Κόστος σε ΕΥΡΩ Αρ. Δόσεων * Κόστος σε ΕΥΡΩ
 
Ένα 144,00 Τρεις 48,00
Δύο 288,00 Τρείς 96,00
Τρία** 410,00 Τρείς 136,80
Έξι** 777,60 Τρείς 259,20
Εννέα** 1.106,60 Τρείς 367,20
 
  • *Η πρώτη δόση καταβάλλεται με τη δήλωση των μαθημάτων και οι υπόλοιπες, αυστηρά, την πρώτη κάθε μήνα.
  • **Στις αναγραφόμενες τιμές έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη έκπτωση. (βλ. Πλεονεκτήματα)

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.
Συνιστούμε στους σπουδαστές μας την προσεκτική επιλογή μαθημάτων διότι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται διακοπή ή αλλαγή μαθήματος.
 
Επιλογές και Πλεονεκτήματα

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, ισχύουν οι παρακάτω διευκολύνσεις (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
1 μάθημα : από 144€ πληρώνει 140€.
2 μαθήματα: από 288€ πληρώνει 280€.
3 μαθήματα : βλέπε ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 μαθήματα : από 547,20€ (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 520€
5 μαθήματα : από 684 € (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 650€
6 μαθήματα : βλέπε ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7 μαθήματα: από 907,2€ (ποσό με έκπτωση 10% ) πληρώνει 860€
8 μαθήματα : από 1036,8€ (ποσό με έκπτωση 10%) πληρώνει 970€
9 μαθήματα : βλέπε ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10 μαθήματα : από 1224€ (ποσό με έκπτωση 15%) πληρώνει 1100€

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.

Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να επιλέξει όσα μαθήματα θέλει (ένα ή περισσότερα). Εάν όμως κάποιος θέλει να έχει μια σφαιρική επαφή με το αντικείμενο των σπουδών του, προτείνουμε να ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 3 μαθήματα.
Συνιστούμε(χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
1 μάθημα Υποκριτικής, 1 Φωνής και 1 Κίνησης

Πλεονεκτήματα: .
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Ένα επιπλέον μάθημα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές- Βοηθοί).
γ. Έκπτωση 5%. Αντί του συνολικού ποσου των 432 €, πληρώνει κανείς 410,4 €, σε τρεις ισόποσες δόσεις των 136,8 €.
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 410,4€ πληρώνει 400€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα πέντε μαθήματα.


ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 6 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
2 μαθήματα υποκριτικής, 1 κίνησης, 1 φωνής και 2 ελεύθερης επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Δύο επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 10%. Αντί του συνολικού ποσού των 864 € πληρώνει κανείς 777,6 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 259,2 €. Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 777,6€ πληρώνει 750€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα οκτώ μαθήματα.
________________________________________________________________________

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 9 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) : 4 μαθήματα Υποκριτικής, 2 Κίνησης, 2 Φωνής, 1 Ελεύθερης Επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Τρία επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 15%. Αντί του συνολικού ποσού των 1296 € πληρώνει κανείς 1.106,60 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 367,20 €. Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1101,6,6€ πληρώνει 1000€.

Η ιδια έκπτωση ισχύει και για περισσότερα από εννέα μαθήματα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ειδικότερα για το καλοκαιρινό σχολείο δε χρειάζεται εγγραφή στη σχολή.