«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

13th In.F.o.Ma.T.

Click here to see photos of the festival
 
 July 3rd - 8th 2017
Athens, Greece
 
Tuesday July , 4
 
Timetable Halls Groups Teacher
09.30 - 09.50 Opening meeting of the 13th In.F.o.Ma.T.
10:00 - 12:15 A I Corinne Skaff
10:00 - 12:15 B II John Freeman
10:00 - 12:15 E III Donatella Damato
       
12:30 - 14.45 A I Off
12:30 - 14.45 B II Milka Panayotova
12:30 - 14.45 E III Suzy DeVore
14.45 - 15.45 Lunch Break
15.45 - 18.00 A I Kiara Pipino
15.45 - 18.00 B II Julie Fishell
15.45 - 18.00 E III Mihaela Mihut 
       
18.15 - 20.30 A I Jelena Djulvezan
18.15 - 20.30 B II Irwin Appel
18.15 - 20.30 E III Jeff Mills
   


Wednesday July, 5
 
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 12:15 A III Jelena Djulvezan
10:00 - 12:15 B I Milka Panayotova
10:00 - 12:15 E II Suzy DeVore
       
12:30 - 14.45 A II Corinne Skaff
12:30 - 14.45 B I Irwin Appel
12:30 - 14.45 E III Kiara Pipino
14.45 - 15.45 Lunch Break
15.45 - 18.00 A II Sara Sibony
15.45 - 18.00 B III Edward Lewis
15.45 - 18.00 E I Jeff Mills
       
18.15 - 20.30 A II Evdokimos Tsolakidis
 18.15 - 20.30 B I Julie Fishell
18.15 - 20.30 E III Gamal Yakout
   


Thursday July, 6
 
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 12:15 Α ΙΙΙ Sara Sibony
10:00 - 12:15 Β Ι John Freeman
10:00 - 12:15 Ε ΙΙ Donatella Damato
       
12:30 - 14.45 Α ΙΙΙ Corinne Skaff
12:30 - 14.45 Β Ι Edward Lewis
12:30 - 14.45 Ε ΙΙ Mihaela Mihut 
14.45 - 15.45 Lunch Break
15.45 - 18.00 Α ΙΙ Off
15.45 - 18.00 Β ΙΙΙ Milka Panayotova
15.45 - 18.00 Ε Ι Gamal Yakout
       
18.15 - 20.30 Α Ι Evdokimos Tsolakidis
18.15 - 20.30 Β ΙΙΙ Irwin Appel
18.15 - 20.30 Ε ΙΙ Jeff Mills
   


Friday July 7
 
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 12:15 A ΙΙ Jelena Djulvezan
10:00 - 12:15 B ΙΙΙ John Freeman
10:00 - 12:15 E Ι Suzy DeVore
       
12:30 - 14.45 A ΙΙΙ Off
12:30 - 14.45 B Ι Donatella Damato
12:30 - 14.45 E ΙΙ Edward Lewis
14.45 - 15.45 Lunch Break
15.45 - 18.00 A ΙΙ Kiara Pipino
15.45 - 18.00 B ΙΙΙ Julie Fishell
15.45 - 18.00 E Ι Mihaela Mihut 
       
18.15 - 20.30 A ΙΙΙ Evdokimos Tsolakidis
18.15 - 20.30 B Ι Sara Sibony
18.15 - 20.30 E ΙΙ Gamal Yakout
20:45 - 21:30 Discussion & Conclusion of the 13th IN.F.O.MA.T