«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

19th In.F.o.Ma.T

 

July 3rd - 8th 2023
Athens, Greece
 

Monday July, 3 : Arrival day

 
Tuesday July, 4
Timetable Halls Groups Teacher
10:00 - 10:30     Registration
10.30-12.00 A I Yossefa Even-Shoshan/ Dalia Shimko, Israel 
10.30-12.00 B II Monica Dudárov Hunken, U.S.A. 
10.30-12.00 E III Idit Herman, Israel 
12.00-12.15                                                                                    Snack Break
12.15-13.45 A ΙΙ Tyrie K.Rowell, South Carolina, U.S.A. 
12.15-13.45 B Ι Sarah MacDonald/Samantha Lawson, Norway 
12.15-13.45 E ΙΙΙ Brice Ramakers, Belgium 
13:45-14:15                               Lunch Break
14.15-15.45 A ΙΙΙ Tobias Specker/Maartje van Amersfoort
14.15-15.45 B Ι Hunter Gates
14.15-15.45 E ΙΙ Gamal Yakout, Egypt 
15.45-16.00                             Coffee Break
16.00-17.30 A Ι Anthony Skordi, California U.S.A.
16.00-17.30 B ΙΙ Andjelko Beros, Serbia 
16.00-17.30 E ΙΙΙ Ramona Shah, Iran
17.30-18.00                                                                                   Snack Break
18.00-19.30 A ΙΙΙ Marybeth Lee Berry, New Jersey/U.S.A.
18.00-19.30 B ΙΙ Rúnar Guðbrandsson, Iceland 
18.00-19.30 E Ι Ilaria Tucci, Italy 
19.30 - 19:45                                  Coffee Break
19.45 - 21.00

 
  Performance by Diane Smith- Sadak  (Ceaseless Civil War: Mary Todd Lincoln)
Wednesday July, 5
Timetable Halls Groups Teacher
10.30-12.00 A Ι Tyrie K.Rowell, South Carolina, U.S.A. 
10.30-12.00 B ΙΙ Sarah MacDonald/Samantha Lawson, Norway 
10.30-12.00 E ΙΙΙ Anthony Skordi, California U.S.A. 
12.00-12.15                                                  Snack Break
12.15-13.45 A ΙΙ Daniel Arbaczewski, Poland 
12.15-13.45 B Ι Hunter Gates, Canada 
12.15-13.45 E ΙΙΙ Gamal Yakout, Egypt 
13:45-14:15                                                  Lunch Break
14.15-15.45 A ΙΙΙ Tobias Specker/Maartje van Amersfoort, The Netherlands 
14.15-15.45 B Ι Diane Smith -Sadak, Pennsylvania U.S.A. 
14.15-15.45 E ΙΙ Ramona Shah, Iran
15.45-16.00     Coffee  Break
16.00-17.30 A ΙΙ Brice Ramakers, Belgium 
16.00-17.30 B Ι Rúnar Guðbrandsson, Iceland
16.00-17.30 E ΙΙΙ Thomas Haase, Texas U.S.A. 
17.30-18.00     Snack Break
18.00-19.30 A ΙΙΙ Yossefa Even-Shoshan/ Dalia Shimko, Israel 
18.00-19.30 B Ι Andjelko Beros, Serbia 
18.00-19.30 E ΙΙ Ilaria Tucci, Italy 
19.30 - 19:45                                                 Coffee  Break
19.45 - 21.00  
 

Performance by Merrybeth Berry (The Blur)
 

Thursday July, 6
Timetable Halls Groups Teacher
10.30-12.00 A ΙΙΙ Tyrie K.Rowell, South Carolina, U.S.A. 
10.30-12.00 B Ι Monica Dudárov Hunken, U.S.A. 
10.30-12.00 E ΙΙ Anthony Skordi, California U.S.A. 
12.00-12.15                                           Snack Break
12.15-13.45 A Ι Marybeth Lee Berry, New Jersey/U.S.A. 
12.15-13.45 B ΙΙΙ Sarah MacDonald/Samantha Lawson, Norway
12.15-13.45 E ΙΙ Idit Herman, Israel 
13:45-14:15     Lunch Break
14.15-15.45 A I Tobias Specker/Maartje van Amersfoort, The Netherlands 
14.15-15.45 B II Diane Smith -Sadak, Pennsylvania U.S.A. 
14.15-15.45 E III Hunter Gates, Canada 
15.45-16.00                                             Coffee Break
16.00-17.30 A II Evdokimos Tsolakidis, Greece 
16.00-17.30 B I Gamal Yakout, Egypt 
16.00-17.30 E III Ilaria Tucci, Italy 
17.30-18.00     Snack Break
18.00-19.30 A II Thomas Haase, Texas U.S.A. 
18.00-19.30 B III Evdokimos Tsolakidis, Greece 
18.00-19.30 E Ι Daniel Arbaczewski, Poland 
19.30 - 19:45                                                Coffee Break
19.45 - 21.00    
Performance by Monica Hunken
 

Friday July, 7
Timetable Halls Groups Teacher
10.30-12.00 A ΙΙΙ Daniel Arbaczewski, Poland 
10.30-12.00 B ΙΙ Hunter Gates
10.30-12.00 E Ι Idit Herman, Israel
12.00-12.15                                                     Snack Break
12.15-13.45 A ΙΙ Marybeth Lee Berry, New Jersey/U.S.A. 
12.15-13.45 B ΙΙΙ Monica Dudárov Hunken, U.S.A. 
12.15-13.45 E Ι Thomas Haase, Texas U.S.A.
13:45-14:15                                                    Lunch Break
14.15-15.45 A Ι Evdokimos Tsolakidis, Greece 
14.15-15.45 B ΙΙΙ Diane Smith -Sadak, Pennsylvania U.S.A. 
14.15-15.45 E ΙΙ Hunter Gates, Canada 
15.45-16.00     Coffee Break
16.00-17.30 A ΙΙ Yossefa Even-Shoshan/ Dalia Shimko, Israel 
16.00-17.30 B ΙΙΙ Andjelko Beros, Serbia 
16.00-17.30 E Ι Ramona Shah, Iran
17.30-18.00     Snack Break
18.00-19.30 A ΙΙ Tobias Specker/Maartje van Amersfoort, The Netherlands 
18.00-19.30 B ΙΙΙ Rúnar Guðbrandsson, Iceland 
18.00-19.30 E Ι Brice Ramakers, Belgium 
19.30 - 19:45                                                   Coffee Break
19.45 - 21.00 ToC All Groups Discussion and conclusion of 19th In.F.o.Ma.T.Saturday July, 8 : Departure day 

Theater of Changes reserves the right to make changes if required