«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

Εντός Εκτός και Επί τα Αυτά

Το Θέατρο των Αλλαγών διοργανώνει εκδηλώσεις με τίτλο «Εντός, Εκτός και Επί τα Αυτά» που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μέρα και ώρα που βολεύει κάθε φορά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες ανάλογα με το θέμα της εκάστοτε εκδήλωσης.

Εντός... Όταν οι εκδηλώσεις γίνονται στο ΘτΑ και υπάρχει κάθε φορά ένα θέμα που δίνει την ευκαιρία για εισήγηση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Μπορεί να υπάρχει κάποιος σημαντικός καλεσμένος από τον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, της επιστήμης κλπ

Εκτός... Όταν οι εκδηλώσεις γίνονται εκτός ΘτΑ και έχουν μορφή χάπενινγκ στους δρόμους της Αθήνας, σε πλατείες, πεζόδρομους κλπ Μπορεί να είναι αυτοσχεδιασμοί, δρώμενα, απαγγελία ποίησης κλπ

Επί τα Αυτά... Όταν οι εκδηλώσεις έχουν μορφή αλληλεγγύης, προσφοράς και γενικότερα κοινωνικού έργου που απευθύνεται σε ασθενείς ομάδες του πληθυσμού.

Η συμμετοχή στις εκδηλώσεις είναι ανοιχτή σε όλους.

Υπεύθυνοι προγράμματος:  Κωνσταντίνος Ντάτης