«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

Φθινοπωρινό τρίμηνο 2023

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για να δείτε το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού τριμήνου
 (1 Οκτωβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2023) πατήστε εδώ

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων πατήστε εδώ 

Κόστος ΣπουδώνΗ εγγραφή κοστίζει 40 ευρώ και ισχύει για τρία συνεχόμενα τρίμηνα (χωρίς να υπολογίζεται το καλοκαιρινό σχολείο). Δεν καταβάλλεται η εγγραφή εφόσον κάποιος εγγραφεί την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος (βλ.Θεσμοθετημένες διευκολύνσεις - Προσφορές). Το κάθε μάθημα κοστίζει 8 ευρώ την ώρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των μαθημάτων σε δόσεις.
 
Αρ. Μαθημάτων Κόστος σε ΕΥΡΩ Αρ. Δόσεων * Κόστος σε ΕΥΡΩ
 
Ένα 192,00 Τρεις 64,00
Δύο 384,00 Τρείς 128,00
Τρία** 547,00 (576) Τρείς 182,00 (192)
Έξι** 1036,00 (1152) Τρείς 345,00 (384)
Εννέα** 1.468,00 Τρείς 489,00 (576)
 
  • *Η πρώτη δόση καταβάλλεται με τη δήλωση των μαθημάτων και οι υπόλοιπες, αυστηρά, την πρώτη κάθε μήνα.
  • **Στις αναγραφόμενες τιμές έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη έκπτωση. (βλ. Πλεονεκτήματα)

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.
Συνιστούμε στους σπουδαστές μας την προσεκτική επιλογή μαθημάτων διότι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται διακοπή ή αλλαγή μαθήματος.
 
Επιλογές και Πλεονεκτήματα

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, ισχύουν οι παρακάτω διευκολύνσεις (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
1 μάθημα : από 192€ πληρώνει 185€.
2 μαθήματα: από 384€ πληρώνει 375€.
3 μαθήματα : βλέπε ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 μαθήματα : από 730,00€ (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 720€
5 μαθήματα : από 912,00 € (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 900€
6 μαθήματα : βλέπε ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7 μαθήματα: από 1210,00€ (ποσό με έκπτωση 10% ) πληρώνει 1190€
8 μαθήματα : από 1382,00€ (ποσό με έκπτωση 10%) πληρώνει 1350€
9 μαθήματα : βλέπε ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10 μαθήματα : από 1632,00€ (ποσό με έκπτωση 15%) πληρώνει 1590€

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία του μαθήματος για το υπόλοιπο του τριμήνου.

Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να επιλέξει όσα μαθήματα θέλει (ένα ή περισσότερα). Εάν όμως κάποιος θέλει να έχει μια σφαιρική επαφή με το αντικείμενο των σπουδών του, προτείνουμε να ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 3 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
1 μάθημα Υποκριτικής, 1 Φωνής και 1 Κίνησης

Πλεονεκτήματα: .
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Τρία επιπλέον μάθημα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές- Βοηθοί).
γ. Έκπτωση 5%. Αντί του συνολικού ποσου των 576,00 €, πληρώνει κανείς 547,00 €, σε τρεις ισόποσες δόσεις των 182,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 547,00€ πληρώνει 540€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα πέντε μαθήματα.


ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 6 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
2 μαθήματα υποκριτικής, 1 κίνησης, 1 φωνής και 2 ελεύθερης επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Έξι επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 10%. Αντί του συνολικού ποσού των 1152,00 € πληρώνει κανείς 1036,00 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 345,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1036,00€ πληρώνει 1000€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τα οκτώ μαθήματα.
________________________________________________________________________

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 9 μαθήματα.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) : 4 μαθήματα Υποκριτικής, 2 Κίνησης, 2 Φωνής, 1 Ελεύθερης Επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Εννέα επιπλέον μαθήματα σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 15%. Αντί του συνολικού ποσού των 1728,00 € πληρώνει κανείς 1.468 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 489,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1468,00€ πληρώνει 1420€.

Η ιδια έκπτωση ισχύει και για περισσότερα από εννέα μαθήματα.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ειδικότερα για το καλοκαιρινό σχολείο δε χρειάζεται εγγραφή στη σχολή.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Το πρόγραμμα του κάθε τριμήνου ανακοινώνεται δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης του τριμήνου. Την πρώτη εβδομάδα που ανακοινώνεται το πρόγραμμα μπορείτε να γραφτείτε στα μαθήματα χωρίς εγγραφή στην σχολή. Η μηδενική αυτή εγγραφή στην σχολή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο τρίμηνο.
2. Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το τρίμηνο ανακοινώνεται η προσφορά 2+1 ώστε να μπορείτε να γραφτείτε σε τρία μαθήματα πληρώνοντας μόνο τα δύο. Η προσφορά ισχύει για όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει το τρίμηνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα. Το κάθε μάθημα μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς και υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
3. Την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του κάθε τριμήνου ανακοινώνεται η προσφορά 1+1 ώστε να μπορείτε να γραφτείτε σε δύο μαθήματα πληρώνοντας μόνο το ένα. Η προσφορά ισχύει για όλη την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του τριμήνου εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα. Το κάθε μάθημα μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς και υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Η πρσφορά ισχύει για μαθητές που είναι ήδη γραμμένοι και θέλουν να παρακολουθήσουν επί πλέον μθήματα η για νέους σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δεύτερη εβδομάδα (οι εγγραφές στην σχολή τυπικά γίνονται σε όλη την διάρκεια του τριμήνου)
4. Την τρίτη εβδομάδα λειτουργίας του τριμήνου μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα του τριμήνου από μία φορά πληρώνοντας 8 ευρώ για το κάθε μάθημα χωρίς να πρέπει να κάνετε εγγραφή στην σχολή. Ισχύει μόνο για νέους σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την τρίτη εβδομάδα τις σπουδές τους αφού όσοι ήδη παρακαλουθούν μαθήματα έχουν ήδη το δικαίωμα της ακρόασης με 8 ευρώ σε όποιο μάθημα θέλουν για μία μόνο φροά σε κάθε τρίμηνο.

Όταν γράφεται κάποιος σε ένα μάθημα μπορεί να γραφτεί σε ένα επί πλέον μάθημα χωρίς να το πληρώνει ως επιμελητής. (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την γραμματεία)

Όταν γράφεται κάποιος σε ένα μάθημα μπορεί να γραφτεί σε δύο επί πλέον μαθήματα χωρίς να τα πληρώνει ως βοηθός. (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την γραμματεία)

Εάν γραφτεί κάποιος την τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας της σχολής πληρώνει 144 ευρώ για το κάθε μάθημα για το υπόλοιπο του τριμήνου (μπορεί να το αποπληρώσει σε τρεις δόσεις των 48 ευρώ η κάθε μία). Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει για να γραφτεί στα μαθήματα και να δικαιούται βεβαίωση. (Προσοχή! Δεν πρέπει ούτε να έρθει αργοπορημένος σε κάποιο μάθημα αφού και στην αργοπορία μπαίνει κανονική απουσία) 
Από την πέμπτη εβδομάδα και μετά μπορεί να γραφτεί όποιος θέλει σε όλα τα μαθήματα πληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ ή σε δύο δόσεις (η μόνο εφάπαξ ν γραφτεί τον τελευταίο μήνα) χωρίς δικαίωμα στην απόκτηση βεβαίωσης ότι παρακολούθησε το μάθημα.

Η διεύθυνση του Θεάτρου των Αλλαγών διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει χωρίς καμία αποζημίωση ή άλλη προειδοποίηση, οποιονδήποτε σπουδαστή, εφόσον θεωρεί ότι εμποδίζει με την συμπεριφορά του την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων και της σχολής γενικότερα.