«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

Ανοιξιάτικο τρίμηνο 2024

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για να δείτε το πρόγραμμα του Ανοιξιάτικου τριμήνου
 (1 Απριλίου - 30 Ιουνίου 2024) πατήστε εδώ 

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων πατήστε εδώ 

Κόστος ΣπουδώνΗ εγγραφή κοστίζει 40 ευρώ και ισχύει για τρία συνεχόμενα τρίμηνα (χωρίς να υπολογίζεται το καλοκαιρινό σχολείο). Δεν καταβάλλεται η εγγραφή εφόσον κάποιος εγγραφεί την πρώτη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του προγράμματος (βλ.Θεσμοθετημένες διευκολύνσεις - Προσφορές). Το κάθε μάθημα κοστίζει 8 ευρώ την ώρα.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των μαθημάτων σε δόσεις.
 
Αρ. Ενοτήτων Κόστος σε ΕΥΡΩ Αρ. Δόσεων * Κόστος σε ΕΥΡΩ
 
Μία 192,00 Τρεις 64,00
Δύο 384,00 Τρείς 128,00
Τρεις** 547,00 (576) Τρείς 182,00 (192)
Έξι** 1036,00 (1152) Τρείς 345,00 (384)
Εννέα** 1.468,00 Τρείς 489,00 (576)
 
  • *Η πρώτη δόση καταβάλλεται με τη δήλωση των ενοτήτων και οι υπόλοιπες, αυστηρά, την πρώτη κάθε μήνα.
  • **Στις αναγραφόμενες τιμές έχει ήδη γίνει η αντίστοιχη έκπτωση. (βλ. Πλεονεκτήματα)

Εάν η εγγραφή σε κάποια ενότητα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία της ενότητας για το υπόλοιπο του τριμήνου.
Συνιστούμε στους σπουδαστές μας την προσεκτική επιλογή μαθημάτων διότι, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται διακοπή ή αλλαγή μαθήματος.
 
Επιλογές και Πλεονεκτήματα

ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ
Εάν κάποιος σπουδαστής επιθυμεί να εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, ισχύουν οι παρακάτω διευκολύνσεις (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
1 ενότητα : από 192€ πληρώνει 185€.
2 ενότητες: από 384€ πληρώνει 375€.
3 ενότητες : βλέπε ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 ενότητες : από 730,00€ (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 720€
5 ενότητες : από 912,00 € (ποσό με έκπτωση 5%) πληρώνει 900€
6 ενότητες : βλέπε ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
7 ενότητες: από 1210,00€ (ποσό με έκπτωση 10% ) πληρώνει 1190€
8 ενότητες : από 1382,00€ (ποσό με έκπτωση 10%) πληρώνει 1350€
9 ενότητες : βλέπε ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10 ενότητες : από 1632,00€ (ποσό με έκπτωση 15%) πληρώνει 1590€

Εάν η εγγραφή σε κάποιο μάθημα γίνει στη διάρκεια του τριμήνου, ο σπουδαστής πληρώνει το ποσό που αναλογεί στην αξία της ενότητας για το υπόλοιπο του τριμήνου.

Ο κάθε σπουδαστής μπορεί να επιλέξει όσες ενότητες θέλει (μία ή περισσότερες). Εάν όμως κάποιος θέλει να έχει μια σφαιρική επαφή με το αντικείμενο των σπουδών του, προτείνουμε να ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω προγράμματα:

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 3 ενότητες.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
1 ενότητα Υποκριτικής, 1 Φωνής και 1 Κίνησης

Πλεονεκτήματα: .
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Τρεις επιπλέον ενότητες σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές- Βοηθοί).
γ. Έκπτωση 5%. Αντί του συνολικού ποσου των 576,00 €, πληρώνει κανείς 547,00 €, σε τρεις ισόποσες δόσεις των 182,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 547,00€ πληρώνει 540€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τις πέντε ενότητες.


ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 6 ενότητες.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό):
2 ενότητες υποκριτικής, 1 κίνησης, 1 φωνής και 2 ελεύθερης επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Έξι επιπλέον ενότητες σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 10%. Αντί του συνολικού ποσού των 1152,00 € πληρώνει κανείς 1036,00 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 345,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1036,00€ πληρώνει 1000€.

Η ίδια έκπτωση ισχύει μέχρι και τις οκτώ ενότητες.
________________________________________________________________________

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ όταν έχει εγγραφεί σε 9 ενότητες.
Συνιστούμε (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) : 4 ενότητες Υποκριτικής, 2 Κίνησης, 2 Φωνής, 1 Ελεύθερης Επιλογής.

Πλεονεκτήματα:
α. Δελτίο αναγνώρισης σπουδαστή (ατέλεια).
β. Εννέα επιπλέον ενότητες σαν επιμελητής (βλ. Επιμελητές-Βοηθοί)
γ. Έκπτωση 15%. Αντί του συνολικού ποσού των 1728,00 € πληρώνει κανείς 1.468 € σε τρεις ισόποσες δόσεις των 489,00 €.  (εφόσον κάποιος γραφτεί από την 1η εβδομάδα):
Εάν κάποιος εξοφλήσει ολόκληρο το ποσό του τριμήνου εφάπαξ, θα έχει επιπλεόν έκπτωση και αντί του ποσού των 1468,00€ πληρώνει 1420€.

Η ιδια έκπτωση ισχύει και για περισσότερες από εννέα ενότητες.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ειδικότερα για το καλοκαιρινό σχολείο δε χρειάζεται εγγραφή στη σχολή.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

1. Το πρόγραμμα του κάθε τριμήνου ανακοινώνεται δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία έναρξης του τριμήνου. Την πρώτη εβδομάδα που ανακοινώνεται το πρόγραμμα μπορείτε να γραφτείτε στα μαθήματα χωρίς εγγραφή στην σχολή. Η μηδενική αυτή εγγραφή στην σχολή ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο τρίμηνο.
2. Μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το τρίμηνο ανακοινώνεται η προσφορά 2+1 ώστε να μπορείτε να γραφτείτε σε τρεις ενότητες πληρώνοντας μόνο τις δύο. Η προσφορά ισχύει για όλη την εβδομάδα πριν ξεκινήσει το τρίμηνο εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα. Η κάθε ενότητα μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς και υπάρχει σειρά προτεραιότητας.
3. Την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του κάθε τριμήνου ανακοινώνεται η προσφορά 1+1 ώστε να μπορείτε να γραφτείτε σε δύο ενότητες πληρώνοντας μόνο την μία. Η προσφορά ισχύει για όλη την δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας του τριμήνου εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες ενότητες. Η  κάθε ενότητα μπορεί να δοθεί μόνο μία φορά στο πλαίσιο αυτής της προσφοράς και υπάρχει σειρά προτεραιότητας. Η πρσφορά ισχύει για μαθητές που είναι ήδη γραμμένοι και θέλουν να παρακολουθήσουν επί πλέον ενότητες η για νέους σπουδαστές που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δεύτερη εβδομάδα (οι εγγραφές στην σχολή τυπικά γίνονται σε όλη την διάρκεια του τριμήνου)

Όταν γράφεται κάποιος σε μία ενότητα μπορεί να γραφτεί σε μία επί πλέον ενότητα χωρίς να την πληρώνει ως επιμελητής. (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την γραμματεία)

Όταν γράφεται κάποιος σε μία ενότητα μπορεί να γραφτεί σε δύο επί πλέον ενότητες χωρίς να τις πληρώνει ως βοηθός. (για λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την γραμματεία)

Εάν γραφτεί κάποιος την τέταρτη εβδομάδα λειτουργίας της σχολής πληρώνει 144 ευρώ για την κάθε ενότητα για το υπόλοιπο του τριμήνου (μπορεί να την αποπληρώσει σε τρεις δόσεις των 48 ευρώ η κάθε μία). Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχει για να γραφτεί στα μαθήματα και να δικαιούται βεβαίωση. (Προσοχή! Δεν πρέπει ούτε να έρθει αργοπορημένος σε κάποιο μάθημα αφού και στην αργοπορία μπαίνει κανονική απουσία) 
Από την πέμπτη εβδομάδα και μετά μπορεί να γραφτεί όποιος θέλει σε όλες τις ενότητες πληρώνοντας το υπόλοιπο ποσό εφάπαξ ή σε δύο δόσεις (η μόνο εφάπαξ αν γραφτεί τον τελευταίο μήνα) χωρίς δικαίωμα στην απόκτηση βεβαίωσης ότι παρακολούθησε την ενότητα.

Η διεύθυνση του Θεάτρου των Αλλαγών διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει χωρίς καμία αποζημίωση ή άλλη προειδοποίηση, οποιονδήποτε σπουδαστή, εφόσον θεωρεί ότι εμποδίζει με την συμπεριφορά του την εύρυθμη λειτουργία των μαθημάτων και της σχολής γενικότερα.