«…ώστε όποιος θέλει, να μπορεί»

Φθινοπωρινό τρίμηνο 2023

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για να δείτε το πρόγραμμα του Φθινοπωρινού τριμήνου
 (1 Οκτωβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2023) πατήστε εδώ

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων πατήστε εδώ 
  • Η Σχολή
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Δάσκαλοι / Σπουδαστές
  • Φεστιβάλ Ομάδων Δράσης
  • Διεθνές Φεστιβάλ
  • Ερωτήσεις & Απαντήσεις
  • Επικοινωνία

12th In.F.o.Ma.T

Click here to see photos of the festival
 
August 15- 21,  2016,
Athens, Greece

Group I: Fairies, Group II: Athenians, Group IΙΙ: Mechanicals

 
 
 

Monday, August 15 Arrival day

20.30  at ToC   Blocking with Evdokimos Tsolakidis (scenes A, B,C) 
 
Tuesday Auqust,16
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A I Diane Smith-Sadak
11:00 - 13:30 B III David Llewellyn Child
11:00 - 13:30 E II Sanita Duka
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A I Daniel Arbaczewski  
14:30 - 17:00 B II Elizabeth Ware
14:30 - 17:00 E III Masato Matsuura - Audrey Evalaum
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A III John Freeman
17:30 - 20:00 B II  David Edgecombe
17:30 - 20:00 E I Gamal Yakout   
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00
ToC
 
All Groups
Blocking with E. Tsolakidis -scenes D1-D12
 
Wednesday August, 17
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A III Eileen Jackson
11:00 - 13:30 B I Elizabeth Ware
11:00 - 13:30 E II Masato Matsuura - Audrey Evalaum  
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A II John Freeman
14:30 - 17:00 B I Edward Lewis
14:30 - 17:00 E III Mihaela Mihut 
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A III Diane Smith-Sadak
17:30 - 20:00 B I Sanita Duka
17:30 - 20:00 E II Gamal Yakout 
20:00 - 20:30 Snack  Break
20.30 - 23.00
ToC

All Groups
Blocking with Evdokimos Tsolakidis- scenes D13-D20

Thursday August, 18
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A I Eileen Jackson
11:00 - 13:30 B III Elizabeth Ware
11:00 - 13:30 E II Mihaela Mihut 
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A I John Freeman
14:30 - 17:00 B II David Llewellyn Child
14:30 - 17:00 E III Gamal Yakout   
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A II Daniel Arbaczewski  
17:30 - 20:00 B III David Edgecombe 
17:30 - 20:00 E I Masato Matsuura - Audrey Evalaum  
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00 ToC All Groups Blocking with Evdokimos Tsolakidis- scenes E-G

Friday August, 19
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A III Daniel Arbaczewski
11:00 - 13:30 B I David Llewellyn Child
11:00 - 13:30 E II Edward Lewis
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A II Eileen Jackson
14:30 - 17:00 B III Sanita Duka
14:30 - 17:00 E I Mihaela Mihut 
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A II Diane Smith-Sadak
17:30 - 20:00 B III Edward Lewis  
17:30 - 20:00 E I David Edgecombe
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00 ToC All Groups Dress Rehearsal

Saturday August, 20

Timetable Halls Groups All Teachers
17:00 - 21:00 ToC All Groups Rehearsal
21.30 ''A Midsummer Night's Dream''  The show.

Sunday August, 21: Departure day