...επειδή η εκπαίδευση ενος ηθοποιού δεν σταματά ποτέ.

ανοιξιάτικο τρίμηνο

Το πρόγραμμα του ανοιξιάτικου τριμήνου (29 Μαρτίου -- 27 Ιουνίου 2021) καθώς επίσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες μπορείτε να τα δείτε πατώντας  εδώ
Όλα τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και έτσι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τριμήνου για εκείνους που θέλουν, ακόμα και όταν μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε στις αίθουσες. 

5 απλά βήματα για να σπουδάσετε στο Θέατρο των Αλλαγών

 Όλα τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και έτσι θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του τριμήνου για εκείνους που θέλουν, ακόμα και όταν μας επιτρέψουν να επιστρέψουμε στις αίθουσες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής και παρακολούθησης των μαθημάτων πατήστε εδώ
  • Η Σχολή
  • Πρόγραμμα Σπουδών
  • Δάσκαλοι / Σπουδαστές
  • Φεστιβάλ Ομάδων Δράσης
  • Διεθνές Φεστιβάλ
  • Ερωτήσεις & Απαντήσεις
  • Επικοινωνία

12th In.F.o.Ma.T

Click here to see photos of the festival
 
August 15- 21,  2016,
Athens, Greece

Group I: Fairies, Group II: Athenians, Group IΙΙ: Mechanicals

 
 
 

Monday, August 15 Arrival day

20.30  at ToC   Blocking with Evdokimos Tsolakidis (scenes A, B,C) 
 
Tuesday Auqust,16
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A I Diane Smith-Sadak
11:00 - 13:30 B III David Llewellyn Child
11:00 - 13:30 E II Sanita Duka
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A I Daniel Arbaczewski  
14:30 - 17:00 B II Elizabeth Ware
14:30 - 17:00 E III Masato Matsuura - Audrey Evalaum
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A III John Freeman
17:30 - 20:00 B II  David Edgecombe
17:30 - 20:00 E I Gamal Yakout   
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00
ToC
 
All Groups
Blocking with E. Tsolakidis -scenes D1-D12
 
Wednesday August, 17
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A III Eileen Jackson
11:00 - 13:30 B I Elizabeth Ware
11:00 - 13:30 E II Masato Matsuura - Audrey Evalaum  
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A II John Freeman
14:30 - 17:00 B I Edward Lewis
14:30 - 17:00 E III Mihaela Mihut 
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A III Diane Smith-Sadak
17:30 - 20:00 B I Sanita Duka
17:30 - 20:00 E II Gamal Yakout 
20:00 - 20:30 Snack  Break
20.30 - 23.00
ToC

All Groups
Blocking with Evdokimos Tsolakidis- scenes D13-D20

Thursday August, 18
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A I Eileen Jackson
11:00 - 13:30 B III Elizabeth Ware
11:00 - 13:30 E II Mihaela Mihut 
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A I John Freeman
14:30 - 17:00 B II David Llewellyn Child
14:30 - 17:00 E III Gamal Yakout   
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A II Daniel Arbaczewski  
17:30 - 20:00 B III David Edgecombe 
17:30 - 20:00 E I Masato Matsuura - Audrey Evalaum  
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00 ToC All Groups Blocking with Evdokimos Tsolakidis- scenes E-G

Friday August, 19
Timetable Halls Groups Teacher
11:00 - 13:30 A III Daniel Arbaczewski
11:00 - 13:30 B I David Llewellyn Child
11:00 - 13:30 E II Edward Lewis
13:30 - 14:30 Lunch Break
14:30 - 17:00 A II Eileen Jackson
14:30 - 17:00 B III Sanita Duka
14:30 - 17:00 E I Mihaela Mihut 
17:00 - 17:30 Coffee Break
17:30 - 20:00 A II Diane Smith-Sadak
17:30 - 20:00 B III Edward Lewis  
17:30 - 20:00 E I David Edgecombe
20:00 - 20:30 Snack Break
20.30 - 23.00 ToC All Groups Dress Rehearsal

Saturday August, 20

Timetable Halls Groups All Teachers
17:00 - 21:00 ToC All Groups Rehearsal
21.30 ''A Midsummer Night's Dream''  The show.

Sunday August, 21: Departure day